Vůz

Le Chariot

Slovo tvůrce tarotu linetrider:

"Klíčová slova
Soustředění, ambice, pokrok, sebekázeň, oběť, pohyb vpřed, cestování, vítězství.

Řidič vozíku nemá otěže, koně nemají uzdu; je pohání síla vůle a rovnováhy. Vozík představuje zápas (vnitřní nebo vnější) a vítězství díky síle vůle a disciplíně. Musíte být vyvážení a disciplinovaní a zvládnout svou vášeň a intelekt, abyste překonali nedávné potíže nebo omezení. Je to silná karta plná symboliky a nesoucí energii vítězství, vůle a oběti. Čtverec ve spodní části obrazu představuje zemi, znamení vůle; Uvnitř je astrologický symbol rakoviny, znamení spojené s touto mapou. Vavřínová a hvězdná koruna evokuje úspěch a evoluci. Postava je plně naplněna. Koně představují opačné impulsy, sjednocené řidičem vozu.

Pokud se košík zobrazí v čtení v současnosti, tato mapa představuje sledování vašich cílů a váš pokrok směrem k tomu, čeho chcete dosáhnout. Můžete zažít období triumfu nebo dosažení svých cílů. Ale tato karta je nejlepší, když je v budoucnu. Míříte k vítězství, mobilizujete své síly a ovládáte své impulsy.

Vozík ukazuje vůli, osobnost a silnou dynamiku. Vzhůru nohama vás tato karta varuje před úzkoprsostí a ambicemi, které obětují dlouhodobé nadřazené dobro ve prospěch okamžitého výsledku. Přemýšlejte o cílech, které sledujete, a podívejte se, zda jsou pro větší dobro všech. V mé ilustraci je poněkud abstraktní postava dove zobrazena vzhůru nohama a připojena. Tento symbol je varováním: abyste dosáhli svého cíle, možná to budete muset udělat na úkor své starostlivé a soucitné povahy. Vítězství má často svou cenu. Doporučujeme dbát opatrnosti!"

Přečtěte si více

L'as de bâton

Tyčové eso

Le Taureau

Le six de coupe

Šest řezů

Komentáře

Buďte první, kdo to okomentuje.