Řezací dva

Le deux de coupe

Slovo tvůrce tarotu linetrider:

"Klíčová slova
Partnerství, štěstí, romantika, obchodní partner, přátelství, vzájemné porozumění.

Cut two je okouzlující mapa, která ukazuje sílu a krásu, kterou mohou vytvořit dva jedinci, kteří se spojují v rovnováze, respektu a harmonii. Tato karta symbolizuje vztahy založené na přitažlivosti a benevolentní a upřímné výměně skutečného respektu a emocí. Střih dva může evokovat manželství, návrhy a závazky, stejně jako obchodní partnerství nebo hluboká přátelství. Je to odraz závazku mezi dvěma jednotlivci, kteří se rozhodli být spojenci na světě. V některých případech může tato mapa dokonce znamenat velmi silné spojení se zvířetem. Řezací dva představují pečující, kreativní, očividně starostlivou, inspirující a vzájemně uspokojující lásku.

V čtení tato mapa často označuje začátek krásného romantického vztahu poznamenaná porozuměním, harmonií a láskou mezi dvěma dušemi. Tato mapa také hovoří o usmíření a nových příležitostech, jak se přiblížit, uzdravit nebo prohloubit stávající vztahy. Může být někdo kolem vás, nebo v okamžiku vstupu do vašeho života, s kým můžete navázat smysluplný vztah založený na důvěře a vzájemných výhodách. Tato mapa ukazuje dobré výsledky díky spolupráci a týmové práci obecně.

Ačkoli řezání dvou symbolizuje především spojení mezi dvěma jednotlivci, tato mapa také hovoří o vnitřní práci, kterou je třeba udělat na podporu zrození tohoto typu vztahu. Chcete-li být milováni a oceňováni ostatními, musíte nejprve kultivovat své pocity v sobě i pro sebe. Ozvěnu najdete v ostatních, když jste se naučili přivítat svou vlastní bytost pozitivně a uctivě.

Vzhůru nohama by škrty mohly naznačovat napětí, podvody nebo vyvolat nedostatek respektu nebo důvěry v důležitý vztah. Vy nebo váš partner se možná potýkáte s traumatem z minulosti nebo neschopností důvěřovat. Reverzní řez dva někdy označuje potenciální nebo skutečnou přestávku, pokud není přijata akce ke komunikaci a obnovení důvěry. Pokud je ve vašem vztahu nevyřešené napětí, je lepší přijmout dlouhodobou vizi vstřícnou k pacientům spíše než namáháno. Tato mapa se zobrazí, když jsou ohroženy významné vztahy nebo partnerství. Opravdu vážná úvaha a opatrnost jeho radil."

Přečtěte si více

signification du Magicien tarot

Kouzelník

Le Taureau

signification du chevalier d'épée, tarot

Rytíř meče

Komentáře

fjdondsslk

Muchas gracias. ?Como puedo iniciar sesion?